Helsingin kristillisen musiikkikoulun tasavertaisuussuunnitelma pohjautuu oppilaitoksen arvoihin, jotka löytyvät laajemmin esiteltynä opetussuunnitelmasta (ops). Tasavertaisuussuunnitelma voidaan tiivistää seuraavasti:

“Jokainen ihminen on arvokas, ainutlaatuinen ja yksilöllinen. Sosiaalisessa kanssakäymisessä pyrimme siihen, että jokainen kokee olevansa hyväksytty ja että erilaisuus on rikkaus. Toiminta perustuu ihmisoikeuksien, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja kulttuurien moninaisuuden tunnustamiselle ja kunnioittamiselle, ja opetuksella luodaan pohjaa sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävälle tulevaisuudelle. Helsingin kristillisessä musiikkikoulussa kaikille taataan yhteneväiset mahdollisuudet koulutukseen ja musiikilliseen kehitykseen ja kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti. Toiminnassa edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja kunnioitetaan ihmisyyden moninaisuutta.”

Facebook

@helsinginkristillinenmusiikkikoulu

Yhteystiedot

Toimisto

Helsingin Kristillinen Musiikkikoulu, Näkinkuja 3, 00530 Helsinki


Opetuspisteet

Saalem, Näkinkuja 3, 00530 Helsinki

Helsingin Kristillinen koulu, Pieksupolku 5, 00720 Helsinki
Espoon Kristillinen koulu, Karapellontie 11, 02610 Espoo

Jätä yhteystietosi ja otamme yhteyttä!