Oppilasmaksut

Päivitetyt hinnat voimassa 1.8.2024 alkaen.

 

Solistiset aineet, sisältää MuHa-opinnot
Pääaine, min/vko, (15 x syksyllä, 16 x keväällä) €/lukukausi
30 min: 420 €
45 min: 600 €
45 min (PT1 suoritettu): 510 €
60 min (PT1 suoritettu): 670 €
Sivuinstrumentti 30 min: 420 €
Aikuislinja (yli 21-vuotiaat) €/lukukausi
30 min: 520 €
45 min: 695 €
30 min (PT1 suoritettu) 490 €
45 min (PT1 suoritettu) 610 €
Sivuinstrumentti 620 €
Pääaine, puolikas oppilaspaikka (8 x) €/lukukausi
8 x 30 min: 220 €
8 x 45 min: 310 €
8 x 45 min (PT1 suoritettu): 260 €
Sivuinstrumentti 8 x 30min: 210 €
Aikuislinja (yli 21-vuotiaat), puolikas oppilaspaikka €/lukukausi

8 x 30 min:

8 x 45 min:

270 €

350 €

8 x 45 min (PT1 suoritettu) 320 €
Sivuinstrumentti 8 x 30min: 270 €
Ryhmäaineet €/lukukausi
Sisarusmuskari

80 €

2. lapsi 45 €

Bändikoulu, 45 min (PT1 suorittaneille) 210 €
Pelkkä teoriaopetus 100 €
Muut maksut
Maksukehotusmaksu 5 €
Sisaralennus 40/20 €
(PT1 tarkoittaa perustaso 1)

 

HKK:n oppilaat, sisaralennus ja vapaaoppilaspaikka

HKK:n (Helsingin Kristillinen koulu) oppilaille, joiden soitto/laulutunnit pidetään HKK:n tiloissa, myönnetään alennusta täysipaikkaiselle 40€/lukukausi ja puolipaikkaiselle 20€/lukukausi.

Opiskelijoille voidaan myöntää sisaralennusta täysipaikkaiselle 40€/lukukausi ja puolipaikkaiselle 20€/lukukausi. Alennus ei koske aikuiskoulutusta.

Oppilaalle on mahdollisuus hakea vapaaoppilaspaikkaa kirjallisesti rehtorilta. Rehtori käsittelee anomukset tapauskohtaisesti. Vapaaoppilaspaikkaa anotaan kirjallisesti vapaamuotoisella hakemuksella osoitteeseen info@hkmk.fi.

Maksaminen

Oppilasmaksut tulee suorittaa määräajassa. Oppilaalta, joka haluaa keskeyttää opintonsa kesken lukukauden, peritään lukukausimaksu täysimääräisenä. Jos keskeyttäminen tapahtuu sairauden, paikkakunnalta muuton tai muun painavan syyn takia, voi rehtori kirjallisen anomuksen perusteella myöntää alennusta lukukausimaksusta.

Yhteyshenkilö

Oppilasmaksuihin, laskutukseen ja maksujärjestelyihin liittyvät asiat hoitaa maksuliikenteen hoitajamme, Soffi Norrbäck, 0400-123003, soffinorrback(at)hotmail.com.

Laskutus

Lähetämme oppilasmaksut sähköisesti. Pyydämme perheitä huolehtimaan, että tiedossamme on huoltajan ja/tai oppilaan voimassaoleva sähköpostiosoite. Lasku lähetetään alaikäiselle oppilaalle huoltajan sähköpostiin tai täysi-ikäiselle oppilaalle omaan sähköpostiin. Syyslukukausi laskutetaan syyskuussa, kevätlukukausi tammikuussa.

Maksamattomat oppilasmaksut

Syyskauden maksamaton oppilasmaksu aiheuttaa opintojen keskeytyksen vuodenvaihteessa. Kevätkauden maksamaton oppilasmaksu aiheuttaa opintojen keskeytyksen lukuvuoden vaihteessa. Maksujärjestelyistä voi sopia maksuliikenteen hoitajamme, Soffi Norrbäckin, kanssa.

Poissaolot ja oppilasmaksut

Opiskelijan tai hänen huoltajansa tulee ilmoittaa poissaoloista opettajalle mahdollisimman hyvissä ajoin. Opettaja ja oppilaitos ei ole velvollinen korvaamaan opiskelijan poissaoloja tunteina tai hyvityksenä lukukausimaksuissa. Yksi opettajan sairaspoissaolo lukukautta kohden katsotaan ns. omavastuupoissaoloksi, jota ei korvata opiskelijalle. Mikäli opettajalla tulee enemmän sairaspoissaoloja, oppilaitos järjestää sijaisen näille kerroille. Mikäli opiskelijalla on tiedossa pidempi poissaolo opinnoista, voidaan maksuista sopia erikseen.

Facebook

@helsinginkristillinenmusiikkikoulu

Yhteystiedot

Toimisto

Helsingin Kristillinen Musiikkikoulu, Näkinkuja 3, 00530 Helsinki


Opetuspisteet

Saalem, Näkinkuja 3, 00530 Helsinki

Helsingin Kristillinen koulu, Pieksupolku 5, 00720 Helsinki
Espoon Kristillinen koulu, Karapellontie 11, 02610 Espoo

Jätä yhteystietosi ja otamme yhteyttä!