Oppilasmaksut

Solistiset aineet, sisältää MuHa-opinnot

 

Pääaine, min/vko, (15 x syksyllä, 16 x keväällä)

€/lukukausi

 

30 min:

370 €

 

45 min:

550 €

 

45 min (PT1 suoritettu):

400 €

 

60 min (PT1 suoritettu):

530 €

 

Sivuinstrumentti 30 min:

350 €

 

Aikuislinja (yli 18-vuotiaat)

 

30 min:

470 €

 

45 min:

645 €

 

30 min (PT1 suoritettu)

440 €

 

45 min (PT1 suoritettu)

500 €

 

Sivuinstrumentti

450 €

 

Pääaine, puolikas oppilaspaikka (8 x)

 

8 x 30 min:

190 €

 

8 x 45 min:

280 €

 

8 x 45 min (PT1 suoritettu):

210 €

 

Sivuinstrumentti 8 x 30min:

180 €

 

Aikuislinja (yli 18-vuotiaat), puolikas oppilaspaikka

8 x 30 min:

240 €

 

 

8 x 45 min (PT1 suoritettu)

260

 

 

Sivuinstrumentti 8 x 30min:

230 €

 

 

Ryhmäaineet

€/lukukausi

Sisarusmuskari

70 €

2. lapsi 35 €

Bändikoulu, 45 min (PT1 suorittaneille)

130 €

Pelkkä teoriaopetus

70 €

Muut maksut

Maksukehotusmaksu

5 €

 

 

Opetus Helsingin kristillisellä koululla (Pukinmäki)

20 €

 

 

Sisaralennus

40/20 €

 

 

Sisaralennus ja vapaaoppilaspaikka

Soitinoppilaille myönnetään sisaralennusta täysipaikkaiselle 40€/lukukausi ja puolipaikkaiselle 20€/lukukausi. Muskarissa sisaralennus on 35€. Oppilaalle on mahdollisuus hakea vapaaoppilaspaikkaa kirjallisesti rehtorilta. Rehtori käsittelee anomukset tapauskohtaisesti.

Maksaminen

Oppilasmaksut tulee suorittaa määräajassa. Oppilaalta, joka haluaa keskeyttää opintonsa kesken lukukauden, peritään lukukausimaksu täysimääräisenä. Jos keskeyttäminen tapahtuu sairauden, paikkakunnalta muuton tai muun painavan syyn takia, voi rehtori kirjallisen anomuksen perusteella myöntää alennusta lukukausimaksusta.

Yhteyshenkilö

Oppilasmaksuihin, laskutukseen ja maksujärjestelyihin liittyvät asiat hoitaa maksuliikenteen hoitajamme, Soffi Norrbäck, 0400-123003, soffinorrback(at)hotmail.com.

Laskutus

Lähetämme oppilasmaksut sähköisesti. Pyydämme perheitä huolehtimaan, että tiedossamme on huoltajan ja/tai oppilaan voimassaoleva sähköpostiosoite. Lasku lähetetään alaikäiselle oppilaalle huoltajan sähköpostiin tai täysi-ikäiselle oppilaalle omaan sähköpostiin. Syyslukukausi laskutetaan syyskuussa, kevätlukukausi tammikuussa. 

Maksamattomat oppilasmaksut

Syyskauden maksamaton oppilasmaksu aiheuttaa opintojen keskeytyksen vuodenvaihteessa. Kevätkauden maksamaton oppilasmaksu aiheuttaa opintojen keskeytyksen lukuvuoden vaihteessa. Maksujärjestelyistä voi sopia maksuliikenteen hoitajamme, Soffi Norrbäckin, kanssa.

Facebook

@helsinginkristillinenmusiikkikoulu

Yhteystiedot

Toimisto

Helsingin Kristillinen Musiikkikoulu, Näkinkuja 3, 00530 Helsinki


Opetuspisteet

Saalem, Näkinkuja 3, 00530 Helsinki

Helsingin Kristillinen koulu, Pieksupolku 5, 00720 Helsinki
Espoon Kristillinen koulu, Karapellontie 11, 02610 Espoo

Jätä yhteystietosi ja otamme yhteyttä!