Musiikkikoulun historiaa

Lokakuun kolmantena päivänä 1983 pidettiin Saalem-lähetys ry:n hallituksen kokous, jonka pöytäkirjan ensimmäisessä pykälässä lukee:

“Päätettiin perustaa Helsingin Kristillinen Musiikkikoulu –niminen toiminta.”

Allekirjoittajana oli seurakunnanjohtaja Kai Antturi.

Ennen tuota päätöstä oli asiaa tutkinut toimikunta pitänyt lukuisia kokouksia puheenjohtajanaan Kaija Sallinen. Toimikunnan muut jäsenet olivat Sirpa-Liisa Grundström, Kaj Smedman ja Tauno Vänttinen. Oli lähetetty kyselykaavakkeita Saalem-seurakunnan jäsenille, selvitetty tilakysymyksiä, kyselty opettajia ja laskettu kustannuksia. Kaikki alustavat toimenpiteet tuottivat niin positiivisen tuloksen, että jo marraskuun lopulla 1983 rekisteröitiin yhdistys nimeltään Helsingin Kristillisen Musiikkikoulun kannatusyhdistys ry ja opetus saattoi alkaa heti vuoden 1984 alusta.

Koulun rehtoriksi tuli Kaija Sallinen pienellä seurakunnan maksamalla palkalla. Kanslia perustettiin aluksi ahtaaseen videokuvaukseen tarkoitettuun koppiin Saalemissa, mutta siirrettiin pian kuorohuoneeseen. Kaija puursi pitkiä päiviä saadakseen oppilaat jaetuiksi opettajille, kaikille opetustilat ja tunnit pyörimään.

Opettajia oli aluksi 22 ja oppilaita lähes 100. Saalemin kaikki tilat olivat tiiviissä käytössä, ja huoneiden jakaminen eri toimintaryhmien kesken tuotti vaikeuksia. Kaikki tunnit saatiin kuitenkin pidetyksi. Talous oli heti alkuun tiukka, ja työtä tehtiin enemmänkin Jumalalle kuin ansioksi.

Syksyllä 1984 oli tarpeen palkata ensimmäiset päätoimiset opettajat koululle. Oppilasmäärä kasvoi 150:een ja opettajia oli kaikkiaan 27. Kansliaan palkattiin Kaijan avuksi Esa Haapa-aho hoitamaan käytännön asioita. Tiloja saatiin Saalemin lisäksi Korson ja Tikkurilan helluntaiseurakunnilta, Lähetysseurakunnalta sekä Helsingin kaupungin nuorisotoimistolta Itäkeskuksesta.

Hallituksen puheenjohtajana oli heti alusta alkaen Erkki Manninen, joka aktiivisesti pyrki koulun talouden kehittämiseen. Avukseen hän sai naistoimikunnan Ritva Kivikankaan johdolla järjestämään kahvitarjoiluja ja myyjäisiä koulun hyväksi. Puseroita, kasseja ja tarroja myytiin, jotta koulu olisi selvinnyt suurista taloudellisista velvoitteistaan…

Opettajien ja oppilaiden vaihtuvuus koulussa on koko ajan ollut suuri, mutta se selittynee monien, etenkin aikuisoppilaiden alkuinnostuksen lopahtamisella. Opetusaineina ovat olleet tärkeimmät orkesterisoittimet, laulu, piano, musiikinteoria sekä musiikkileikkikoulu. Juniorjousiorkesteri on myös toiminut keväästä 1984 lähtien…

Koulu on kolmen ja puolen toimintavuotensa aikana vakiinnuttanut oman asemansa Helsingin musiikkioppilaitosten joukossa. Opetus on vakiintunut ja tuloksia syntynyt. Tulevaisuudessa pyritään panostamaan entistä enemmän erilaisiin ryhmäopetusmuotoihin: teorianopiskeluun, orkestereihin, kuorotoimintaan ja säestysryhmiin. Esiintymiskokemuksen lisääminen on myös tärkeää. Koulun oppilaat ovat opiskelussaan jo siinä vaiheessa, että säännöllisten julkisten näytteiden antaminen ja toimivan orkesterin perustaminen ovat mahdollisia.

Muusikkojen tuottaminen seurakuntien eri tehtäviin on ollut koulun tärkeänä tavoitteena koko ajan. Sen toteuttamista on saatu odottaa, mutta varmasti koittaa aika, jolloin oppilaat ovat valmiita palvelemaan niin orkestereissa, kuoroissa kuin säestystehtävissäkin!

Ote Historiikista vuodelta 1987. Kirjoittanut Esa Haapa-aho.

 

Kannatusyhdistys

Helsingin Kristillisen Musiikkikoulun kannatusyhdistys ry:n tarkoituksena on HKMK:a ylläpitämällä edistää taiteen ja luovan säveltaiteen opetusta hyvässä ilmapiirissä sekä musiikkielämän yleistä kehitystä Helsingissä. Kannatusyhdistyksen vuotuinen jäsenmaksu on 20€, joka antaa jäsenyyden lukuvuodeksi. Jäsenenä tuet oppilaitoksen toimintaa ja voit vaikuttaa äänestysoikeudella sääntömääräisissä kokouksissa. Jäsenmaksu maksetaan musiikkikoulun tilille
FI38 5723 0220 4639 34 ja viestikentässä mainitaan jäsenen nimi, osoite sekä teksti ”jäsenmaksu ja vuosiluku (esim. 2016)”.

Facebook

@helsinginkristillinenmusiikkikoulu

Yhteystiedot

Toimisto

Helsingin Kristillinen Musiikkikoulu, Näkinkuja 3, 00530 Helsinki


Opetuspisteet

Saalem, Näkinkuja 3, 00530 Helsinki

Helsingin Kristillinen koulu, Pieksupolku 5, 00720 Helsinki
Espoon Kristillinen koulu, Karapellontie 11, 02610 Espoo

Jätä yhteystietosi ja otamme yhteyttä!